Kayalar Regülatörü ve HES Projesi; Akdeniz Bölgesi, Adana ili, Feke ilçesi sınırları İçerisinde, Tahtaköprü Deresi üzerinde yer almaktadır

Firmamız; 20.03.2013 tarihli EÜ/4315-6/02556 sayılı EPDK lisans belgeli 10.3 MW kapasiteli KAYALAR HES üretim tesisinin lisans sahibidir.

 

Projemiz kapsamında tarafımızdan;

 • kati proje hazırlatıldı,
 • DSİ proje onayı yaptırıldı,
 • ÇED olumlu raporu alındı,
 • mevzi imar planı onaylatıldı,
 • su kullanım antlaşması yapıldı,
 • sistem dağıtım antlaşması yapıldı,
 • orman kesin İzni alındı,
 • ulaşım yolları yapıldı,
 • iç tüketim ve şantiye enerji nakil hattı imalatı tamamlandı,
 • geçici şantiye ve beton üretim tesisleri kuruldu,
 • kesin izin taahhüt senedi alındı
 • üst kullanım hakkı alındı
 • Yüzde yüz izinlerimiz tamamlanmıstır
Scroll Up